Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Ne İşe Yarar?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Ne İşe Yarar?

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme çalışmaları ile yeni yapılacak binaların kendi enerjisi üreten verimli binalar olarak tasarlanmasını, mevcut binaların ise enerji üreten verimli bir bina olarak yeniden düzenlenmesini sağlamayı ve böylece enerjide %70’leri aşan bir oranda dışa bağımlı olan Türkiye’nin enerji maliyetlerinin mümkün mertebe azaltılmayı amaçlanmaktadır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3194 Sayılı İmar Kanun, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre Enerji Kimlik Belgesi düzenleme çalışmaları yürütülür.


Yukarıdaki mevzuatlara göre; 2011 yılından sonra yapılan her binanın (Yeni Binaların) Enerji Kimlik Belgesi olmak zorunda. Bununla birlikte, yapılacak binalar Enerji Kimlik Belgesi’nde en az C sınıfı olacak şekilde tasarlanmak zorunda. Aksi takdirde belediyeler yapının kullanıma açılmasına izin vermemektedir.


Diğer yandan, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 2011 tarihinden önce yapılan binaların (Mevcut Binaların) da Enerji Kimlik Belgesi olma zorunluluğu bulunmaktadır.


Zorunluluk tarafının dışında hükümetin Enerji Kimlik Belgesi konusunda teşvik edici uygulamalar getirmesi de düşünülüyor. Yüksek EKB sınıfı tasarımları teşvik etmek amacıyla devlet örneğin; Enerji Kimlik Belgesi sınıfı yüksek olan bina sahiplerinden daha düşük vergiler alma uygulamasına geçilebilir.


Enerji Kimlik Belgesi İle Büyük Miktarda Tasarruf Elde Edilebilir

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın bir açıklamasında Enerji Kimlik Belgesi’nin önemi  ile ilgili şunları dile getirdi:


“Yapılan araştırmalara göre bir binada ısı kayıplarının %40’ı dış duvarlarından, %30’u pencerelerinden, yüzde %17’si kapı ve hava girişlerinden, %7’si çatıdan ve %6’sı alt döşemelerden kaynaklanıyor. Yalıtım ile bunların önüne geçilebilir.


Türkiye’de yaklaşık 5,6 milyon konutun yalıtım ihtiyacı bulunuyor. Bu konutlara yalıtım yapılması durumunda yıllık 3 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu yani 1 milyar dolarlık gaz ithalatının azaltılması sağlanabilir.


Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 9,1 milyon bina bulunuyor, bu yapıların %87’sini konut nitelikli binalar oluşturuyor. Enerji Kimlik Belgesi ile sağlanacak enerji tasarrufu 5 yılda 3,2 milyar lira olarak öngörülüyor. Enerji verimliliği açısından EKB tarihi bir adım.


Mevcut durumda Türkiye’de şuan Enerji Kimlik Belgesi ala